środa, 25 marca 2020

# 5 firm Fraktal Trader wpisanych na listę ostrzeżeń KNF

5 firm Fraktal Trader wpisanych na listę ostrzeżeń KNFIle fraktali we fraktalach?


Na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostały wpisane spółki ze stajni Fraktal Trader:
  • Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA,
  • Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi,
  • Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi,
  • FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie,
  • Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie.
Fraktal Trader na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Fraktal Trader na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Powód - postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia - prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

W zestawieniu nie ma firmy Fraktal Trader sp. z o.o. (KRS:0000719370) o kapitale 5.000zł w tym: Damian Karbowiak 90 udziałów o wartości 4.500zł, Kamil Partyka 10 udziałów o wartości 500zł. Firma w wymienionych wyżej spółkach komandytowych występuje jako komplementariusz czyli je reprezentuje i odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Jaki to aktualnie majątek, czy większy czy mniejszy od 5.000zł nie wiadomo gdyż w systemie KRS nie ma żadnego złożonego sprawozdania (stan na 25 marca 2020). Pierwszy rok obrotowy, za który należało złożyć sprawozdanie finansowe skończył się 31 grudnia 2018. Spółki komandytowe również nie złożyły sprawozdań. Wszystkie trzy firmy zarejestrowane są pod tym samym adresem - mieszkanie w bloku z wielkiej płyty. Uczcie się jak się można dobrze zabezpieczać przed ewentualnymi roszczeniami "trudnych" kursantów.


Kto zdominuje biznes okołoforexowy?


Ostrzeżenia KNF mają najprawdopodobniej związek z rywalizacją pomiędzy grupą szkoleniową skupioną wokół marki Fraktal Trader, a Fundacją Trading Jam reklamującą m.in. brokerów.

Wpisy z serii TJS - Fraktal Trader:
Szymon Machalica, betoniarka, kotłownia i kabaret Fraktal Karbowiak Forex Polska

Na bakier z prawem czyli na czym polega oferowanie instrumentów finansowych?


Obok powołanego wyżej art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warto poznać art. 72:

Oferowanie instrumentów finansowych

Przez oferowanie instrumentów finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, przez:
1)
prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub
2)
pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub
3)
prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego informacji w celu:
a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub
b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.

Czyli co? Nie można ot tak sobie bez zezwolenia lub upoważnienia "naganiać" na forex? Wychodzi na to że nie. Wystarczy przeczytać ostatni podpunkt.

Do poczytania:
Stanowisko UKNF z 29 marca 2019 dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze moderowane

Popularne posty